Algemene voorwaarden

Verkoop en leveringsvoorwaarden van FlareDesign gevestigd te Hoogland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer K.v.K. 32165839.

Artikel 1 beginselen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop en leverings voorwaarden m.b.t de overeenkomsten/bestellingen tussen FlareDesign en de koper/opdrachtgever.

1.2 De koper accepteert de algemene voorwaarden door het bevestigen van zijn bestelling. De koper wordt geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen.

1.3 FlareDesign behoudt zich het recht om regelmatig de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.4 FlareDesign heeft het recht opdrachten of bestellingen te weigeren.

Artikel 2 prijzen
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Een aanbieding komt te vervallen wanneer een product niet meer op voorraad is of inkoop technisch niet meer te realiseren is.

2.2 Alle op de webshop (www.flaredesign.nl) genoemde prijzen zijn inclusief BTW en worden in de euro valuta weergegeven.

2.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch op toekomstige bestellingen.

2.4 Zodra de koper zijn order op de webshop elektronisch heeft bevestigd en de betaling heeft voldaan, is de order tussen klant en FlareDesign een overeenkomst en dus een definitieve bestelling.

2.5 Wijzigingen of speciale wensen in een op maat gemaakt ontwerp, kunnen ervoor zorgen dat de huidige leveringstermijn wordt overschreden.

2.6 Alle betalingen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen vooraf te worden voldaan volgens de onderstaande twee opties.

Overschrijving op bankrekening: De koper maakt het totaal verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening (Rabobank) NL44RABO0135022681 t.n.v. FlareDesign.

Overschrijving via iDEAL: De koper maakt het totaal verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening (Rabobank) NL44RABO0135022681 t.n.v. FlareDesign.

2.7 Bestellingen die na twee weken nog niet aan de betaling hebben voldaan en waar nog geen deugdelijk contact tot stand is gekomen, komen te vervallen.

Artikel 3 verzending
3.1 Na betaling verstuurt FlareDesign de bestelling binnen vijf werkdagen. Mocht het verzendproces vertraging oplopen, zal de klant hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.

3.2 Retourzendingen worden niet geaccepteerd tenzij FlareDesign daar schriftelijk goedkeuring voor heeft gegeven. Het tegoed van retour gezonden goederen wordt na ontvangst van de retourpost z.s.m overgemaakt op de schriftelijk overeengekomen bankrekening.

3.3 Retourzendingen zijn voor kosten van de klant, retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden. De goederen moeten zoveel mogelijk identiek en vooral beschermd verpakt worden, zoals het door de klant met de post ontvangen is.

3.4 Daar waar FlareDesign tekortgeschoten is in ontwerp of kwaliteit van het sieraad/sieradenonderdelen en redelijkerwijs verantwoordelijk is voor de reden van de retourzending, krijgt de klant na ontvangst van de retourpost het bedrag van verzending vergoed via overschrijving op de desbetreffende schriftelijk overeengekomen bankrekening.

Artikel 4 garantie
4.1 De garantie komt te vervallen indien:

  • De koper eigenhandig reparaties aan een sieraad/sieradenonderdeel heeft verricht.
  • De koper de geleverde sieraden onkundig heeft gebruikt en/of heeft onderhouden.
  • Zichtbare gebreken aan de sieraden/sieraden onderdelen niet binnen tien dagen na ontvangst kenbaar zijn gemaakt via schriftelijk contact.
  • Als de slijtage aan het sieraad/sieradenonderdelen als normaal kan worden beschouwd.
  • Als een sieraad/sieradenonderdelen onnodig/overmatig worden blootgesteld aan waterschade, vochtschade, bevriezing of verontreiniging door bijvoorbeeld agressieve stoffen, cosmetica e.n.z.

4.2 FlareDesign geeft een ontwerp en kwaliteitsgarantie tot een maand na de datum van verzending. Deze garantie geldt zoals eerder genoemd niet als de slijtage als normaal kan worden beschouwd of n.a.v. ondeskundig gebruik, waterschade, vochtschade, bevriezing en verontreiniging door bijvoorbeeld agressieve stoffen, cosmetica e.n.z.

Artikel 5 aansprakelijkheid
5.1 De artikelen van FlareDesign zijn niet geschikt voor gebruik door of voor baby’s tot en met twee jaar.

5.2 De maten van de sieraden worden onder andere aangeboden in een kindermaat vanaf twee jaar. FlareDesign gaat er vanuit dat de klant bij aankoop redelijkerwijs de kwaliteit en veiligheid van het sieraad/sieradenonderdelen als geschikt beoordeeld, voordat het door een jong kind gedragen gaat worden. Alle bij FlareDesign aangekochte sieraden/sieradenonderdelen dienen regelmatig gecontroleerd te worden op veiligheid zoals stikkingsgevaar, allergieën enzovoort. De verantwoording voor het veilig dragen van de sieraden van FlareDesign, ligt bij de ouders en/of verzorgers van het kind. Op volwassen personen die begeleiding en verzorging nodig hebben van ouders of verzorgers is het bovengenoemde (artikel 5) ook van toepassing.

5.3 FlareDesign is niet aansprakelijk voor allergische reacties door het dragen van een van onze sieraden. FlareDesign ontwerpt alle sieraden met een wel afgewogen prijs kwaliteit verhouding. In bijna alle gevallen maakt FlareDesign gebruik van designer kwaliteitsmetaal metaal of rvs metaal. Wilt u allergische reacties (zoveel mogelijk) uitsluiten, dan kunt u vrijblijvend informatie/advies inwinnen via eveline@flaredesign.nl.

5.4 FlareDesign neemt geen verantwoordelijkheid voor schade, letsel, verlies of andere ongemakken ontstaan door welke oorzaak dan ook door het dragen van haar sieraden.

Artikel 6 gegevens
6.1 FlareDesign is gevestigd te Kolkrijst 146, 3828 ER in Hoogland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. K.v.K. NL32165839. 

Het Btw-identificatienummer is NL153601127B01.

6.2 Alle correspondentie via de post dient verzonden te worden naar FlareDesign, Kolkrijst 146, 3828 ER, Hoogland of via de mail naar het e-mailadres eveline@flaredesign.nl

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein